Corona Antigeen Test

Kan je vanwege de huidige wachttijden niet bij de GGD terecht? Bij JAR Zorg kan je je per direct op COVID-19 laten testen.  Snelheid is heel belangrijk om verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

Corona Immuniteitstest

De Corona Immuniteitstest waarbij middels een druppel bloed binnen 10 minuten duidelijk is of de persoon al Corona heeft gehad, dus immuun is, dan wel dat er antistoffen tegen Corona zijn opgebouwd. De test wordt door een verpleegkundige uitgevoerd.

Persoonlijke verzorging

Het ondersteunen bij, of het overnemen van activiteiten op het gebied van de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL).

Verpleging

Bij verpleging via JAR Zorg gaat het om het herkennen en analyseren van gezondheidsproblemen en het uitvoeren daarvan.

Begeleiding

Bij begeleiding gaat het om het handhaven of bevorderen van de zelfredzaamheid en de integratie in de samenleving.

Huishoudelijke hulp

Wanneer u niet meer goed in staat bent het huishouden te doen

Welkom bij JAR Zorg

JAR staat voor Juiste Aandacht met Respect

JAR Zorg levert met persoonlijke aandacht, verzorging en verpleging thuis als u ernstig ziek bent, na een ziekenhuisopname of als u zelfstandig, aangenaam en onbezorgd in uw eigen leefomgeving wilt blijven wonen. Omdat JAR Zorg zich ook richt op speciale doelgroepen kan er beter worden aangesloten bij de specifieke wensen en behoeften van de cliënt waarbij wij ook rekening houden met geloofsovertuiging, cultuur en taal.

Onze medewerkers helpen u bijvoorbeeld met het uitzetten en delen van medicijnen. Ook verrichten zij handelingen in overleg met uw behandelend (huis)arts of specialist zoals insuline spuiten, het verzorgen van wonden, het geven van injecties of het bestrijden van pijn.

JAR Zorg gaat uit van uw eigen mogelijkheden. Iedere cliënt krijgt een persoonlijke zorgverlener die samen met u kijkt wat er aan zorg nodig is waarbij we ook rekening houden met veranderingen in de toekomst. U krijgt de begeleiding en zorg die nodig is waarbij we, zo veel als mogelijk, uw zelfstandigheid bevorderen door samen te kijken wat u zelf weer zou kunnen. Uw persoonlijk zorgverlener heeft, samen met u of namens u, zo nodig regelmatig contact met onder andere uw huisarts, apotheek of behandelend specialist.

Samen met u zoeken we naar oplossingen zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

De zorg die wij voor onze eigen ouders hebben geregeld, is de standaard voor al onze cliënten.

Onze diensten

Corona Antigeen Test

Kan je vanwege de huidige wachttijden niet bij de GGD terecht? Bij JAR Zorg kan je per direct terecht.  Snelheid is heel belangrijk om verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

Corona immuniteitstest

De Corona Vingerprik Tester waarbij middels een druppel bloed duidelijk is of de persoon al Corona heeft gehad.

Persoonlijke zorg

Het ondersteunen bij, of het overnemen van activiteiten op het gebied van de algemene dagelijkse levensverrichtingen.

Verpleging

Bij verpleging gaat het om het herkennen en analyseren van gezondheidsproblemen en het uitvoeren daarvan.

Begeleiding

Bij begeleiding gaat het om het handhaven of bevorderen van de zelfredzaamheid en de integratie in de samenleving.

Huishoudelijke hulp

Wanneer u niet meer zo goed in staat bent om zelf het huishouden te doen, dan bent u bij JAR Zorg aan het juiste adres.

Doelstelling JAR Zorg

Om aan de doelstelling t.o.v. de cliënten te voldoen zal waar mogelijk een verifieerbare verplichting worden aangegaan om de dienst te leveren volgens afgesproken criteria (kwaliteitsmaatstaven). Wij kiezen voor een sterke markt-focus: een duidelijk herkenbaar domein waarbinnen kennis wordt opgebouwd. Wij richten ons daarbij op het snijpunt van drie assen:

a) een sterke relatie met de Cliënt;
b) de gelegenheid om de kwaliteit van de processen structureel te verbeteren;
c) toepassingen waarbij “nieuwe toepassingen naast zorg van belang zijn.

Langs ieder van deze assen kan de dienstverlening zich verder uitbouwen, maar het uitgangspunt is dat tenminste twee van de drie in een opdracht herkenbaar moeten zijn. Met dat beleid hebben we een hoge mate van zekerheid dat aan de doelstellingen m.b.t. medewerkers, aandeelhouders en Cliënt kan worden voldaan.

 

Overstappen naar JAR Zorg

Bent u niet tevreden over uw huidige thuiszorgorganisatie, dan kunt u op basis van vrije keuze eenvoudig overstappen naar JAR Zorg